BUPL (en boks) Klik her og få hjælp til at vælge boks Kontakt anbefaling af en kasse

BUPL (en boks) Klik her og få hjælp til at vælge boks Kontakt anbefaling af en kasse

Alt hvad du behøver at vide om BUPL-boksen

En kasse vil redde dig og din familie fra økonomisk tragedie, hvis du mister dit job.

Når du er færdig med denne artikel, har du fuldstændig kontrol over, hvem den nationale og sociale arbejdstageres landsdækkende arbejdsløshedsfond er, og hvad arbejdsløshedsfonden repræsenterer. Når du er færdig med artiklen, bliver du ikke spurgt, hvilken boks er, og hvorfor medlemskab er vigtigt.

Finanskrisen har allerede tvunget mange familier til økonomiske storme. Hvis du mister dit arbejde på grund af nedskæringer, mister du også din løn samt store dele af din families økonomiske grundlag.

Selvom du ikke har en familie, vil de økonomiske problemer i maven være fantastisk. Perspektivet for en stor økonomisk tragedie er grunden til, at flere og flere mennesker tager en ledighedsforsikring, mens de stadig er på arbejde.

Hvis du ikke har en arbejdsløshedsforsikring og mister dit job, er du alvorligt skadet. Du får dine betalingsrettigheder og andre former for økonomisk kompensation, der giver brød på bordet.

Med en a-kasse får du sikkerhed

BUPL (en boks) Klik her og få hjælp til at vælge boks Kontakt anbefaling af en kasse

I dette afsnit opsummerer vi, hvad en ledighedsfond er. Vi vil komme tættere på formålet med kassereren, samt til rådgivning og andre ydelser, der automatisk vil være berettigede, når de registrerer sig i kassereren.

Et jobtab betyder, at det finansielle fundament nedbryder under dig. Det omfang, du er i stand til at gå fremad, afhænger i høj grad af, hvor hurtigt du kommer tilbage på sporet. Og her kommer arbejdsløshedsforsikringen til spil. En a-kasse fungerer som navnet antyder som en forsikring, der går i kraft, når du mister dit job.

For at hjælpe dig gennem vanskelig tid efter et jobtab, vil din arbejdsløshedsunderstøttelse betale fordele og andre økonomiske fordele. De økonomiske fordele, du kvalificerer til, afhænger af de fordele, du har betalt, mens du var medlem. afhængigt af de fordele, du har betalt. Ud over økonomisk støtte giver a-kasse også rådgivning. Faktisk har mange sparekasser et ægte fokus på personlig udvikling, kompetenceudvikling og anden støtte, hvilket gør jobtab og det nye kapitel i dit liv positive.

Du skal huske at tilmelde dig en ledighedsfond, inden du mister dit job. De fleste kasserere kræver, at du er medlem i mindst et år, før du er berettiget til økonomisk støtte og rådgivning.

Man kan sige, at arbejdsløshedsforsikring er en forebyggende investering, der fjerner dine kastanjer fra ilden, hvis du fyres eller mister dit job ellers.

 

BUPL er en af de største kasser i Danmark

Som navnet antyder, er boksen A-Nationwide for børne- og ungdomspædagoger en kasse til bestemte faggrupper. Ifølge organisationens egne oplysninger har A-boksen mere end 60.000 medlemmer, hvoraf de fleste arbejder som undervisere eller klubbmedlemmer i dagpleje og klub.

Disse oplysninger er i overensstemmelse med en undersøgelse af agenturets tilsyn, arbejdsdirektorat, som i 2009 viste, at BUPL-kassen havde 59.199 medlemmer [2]. Således er BUPL-boksen blandt de største fagforeninger i Danmark.

Det er værd at understrege i denne henseende, at en kasse og en union er to forskellige ting. En fagforening er ikke underlagt de samme strenge krav som en a-kasse. En boks er underlagt lovkrav som f.eks. Boksens formål-a [1].

Arbejdstilsynets undersøgelse viser også, at BUPL-boksen helt sikkert er øverst målt i medlemmernes tilfredshed. Undersøgelsen viste således, at næsten 8 ud af 10 medlemmer, eller 74 procent, var tilfredse med boksens tilbud og tjenester.

For at være medlem af BUPL skal du betale et fast månedligt gebyr. Størrelsen af gebyret afhænger af, om du bare vil betale arbejdsløshedsydelser, eller hvis du også vil betale andre økonomiske fordele, såsom førtidspension og pensionering. Det samlede årlige gebyr er kun 4.752 kr. For arbejdsløshedsforsikring og 10.020 kr. For arbejdsløshedsforsikring og førtidspension samt pensionering.

Under alle omstændigheder er gebyret fradragsberettiget og som sådan mindre effektivt.

Flere oplysninger om BUPL

BUPL (en boks) Klik her og få hjælp til at vælge boks Kontakt anbefaling af en kasse

Som tidligere nævnt i artiklen kan du kun blive medlem af BUPL-postkassen, hvis du er ansat som lærer eller klubbassistent.

Udover at være en af de største kasser i Danmark anerkendes også BUPL boksen af staten.

BUPL er højt repræsenteret over hele landet, med ni lokale kontorer og et forsikringssekretariat. Sammen har BUPL mere end 30 ansatte, der arbejder med områder som sagsbehandling, jobplacering og rådgivning [3].

Lidt om BUPL værdier

Nu ved du, hvad en ledighedsfond er, og især hvad BUPL er, hvad de kan tilbyde og hvad de koster. Vi anser det for hensigtsmæssigt at afslutte med en introduktion til sæt af BUPL-værdier, som danner basis for arbejdsstyrken og de daglige mål.

  • BUPL opretholder et højt serviceniveau til sine medlemmer. A-boksen er derfor i spidsen for en af de mest økonomiske, mest effektive og produktive kasser sammenlignet med andre a-kasser
  • BUPL er stærkt repræsenteret lokalt, så du kan få vejledning om dit kontante forhold, uanset hvor du arbejder, og hvis du er arbejdsløs eller på jobbet

Generelt er National og European Youth Careers Nationwide A-kasse en solidforankret, produktiv, billig og billig boks.

Read More

Skift til en billig boks

Skift til en billig boks

 

Medlemsgebyrer for en boks varierer meget. For eksempel. Min A-boks er en billig boks. Du betaler kun 438 kr. / Md. Klik her! at blive medlem og dermed få ret til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Et kasseapparat er en forsikring, der giver dig arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis du bliver ledig (en kasse er en forkortelse for arbejdsløshedsforsikring). Dagpenge er 788 kr. Pr. Dag. Dette svarer til 17.073 kroner per måned (i 2012). Sammenlign det beløb med kontanthjælp for et beløb på kun 10.335 kr. Pr. Måned. Hvis du er medlem af en kasserer, modtager du kun kontantydelser og kræver endda, at du ikke ejer noget, f.eks. Hvis du ejer en bil, slippe af med det – før du kan få arbejdsløshedsunderstøttelse!

Skift til en billig boks

Spar penge i din kasse

Du får ikke bedre dækning ved at vælge ansigtet mere end det billige. Den daglige sats er reguleret af regeringen, så vælg den billigste boks, du kan finde. Du kan spare mere end $ 100 måned efter måned, år efter år. Hvad du bruger penge på dig, er gratis at spare penge, værdien er dobbelt sammenlignet med lønforhøjelsen.

Hvis du leder efter en person, der kan forsikre dine arbejdsvilkår, såsom:

  • Løn
  • Arbejdstid
  • Perks

så er der en kasse, som du skal have, så det er en union på plads. Husk dog, at mange tilbyder en cadre og en union tilknytning saldo

Read More

Hænger pris og kvalitet sammen for en a-kasse?

Hænger pris og kvalitet sammen for en a-kasse?

Svaret på om pris og kvalitet hænger sammen kan være svært at give, men som udgangspunkt hænger det ikke sammen, hvis du som så mange andre står som “passivt”-medlem for en sikkerheds skyld. Der, hvor man typisk ser forskellen på a-kasser, er på deres serviceniveau, og det er også dette, at du som medlem typisk betaler mere for at have.

A-kasserne har forpligtet sig til, at de til deres medlemmer skal udbetale en fra staten fastsat sats, som kaldes dagpenge, i det tilfælde at deres medlem skulle blive offer for arbejdsløshed. Denne sats er fuldstændig ens for alle a-kasserne; Lige meget om du vælger en dyr eller billig a-kasse, skal de udbetale op til denne beløbsgrænse. Det er derfor på dette punkt fuldstændig ligegyldigt, om du vælger en dyr eller billig a-kasse – du vil opleve samme scenarie.

Som skrevet er det, som du hos nogle a-kasser betaler ekstra for, deres proklamerede forhøjede serviceniveau. Dette serviceniveau er dog stort set også ens for alle a-kasser, da der ligeledes indenfor dette område er specifikke regler fra statens side for, at de enkelte a-kasser skal tilbyde deres medlemmer rådgivning indenfor a-kasse-området, hvis de retter henvendelse til a-kassen. Det beløb, som nogle organisationer skruer i vejret kommer typisk til udtryk ved, at de i højere grad henvender sig til deres medlemmer med ændrede forhold, således at de kan få a-kassen til billigere penge og lignende sager. Det er det beløb, der i a-kassernes regi kaldes “administrationsbidraget”.

Administrationsbidraget er i høj grad afhængigt af ledigheden indenfor a-kassen, men også a-kassens størrelse, struktur og lignende kan spille ind på prisen.

Alt i alt kan man konkludere, at pris og kvalitet ikke nødvendigvis hænger sammen, da en billig a-kasse for den almindelige dansker vil udfylde nøjagtig de behov, der er til den. Skal du dog have ekstra service, og er du i en større organisation, kan det i nogen grad måske betale sig at melde sig ind i en dyrere a-kasse. Det er også værd at nævne, at de billige a-kasser faktisk høster store roser fra deres medlemmer, og dette er endnu en indikation på, at pris og kvalitet ikke hænger sammen.

Read More