Dækket 1: Begrænsede Danske Betingelser
Institute Cargo Clauses (C)
Ikke dækket 2: Institute Cargo Clauses (B)
Kan medforsikres 3: Udvidede Danske Betingelser
Institute Cargo Clauses (A)

1

2

3 Valg af forsikringsdækning
               Ild og eksplosion
               Skibets synken, kæntring, stranding, grundstødning og sammenstød
               Bil/bane sammenstød og væltning
               Fly nedstyrtning
               Havari grosse bidrag
               Overbordkasten
               Overbordskyllen
               Lynnedslag
               Vulkanudbrud
               Totaltab ved indladning/losning
               Jordskælv
               Sø- og ferskvand
               Hårdtvejrsskader
               Tyveri/bortkomst
               Lastning/losning, på- og aflæsning i forbindelse med transport
               Ekstraordinær brækage (brud)
               Ekstraordinær lækage (udsivning)
               Skade, herunder inficering og smitte, forvoldt af andet gods
               Skibssved (kondensvand i lastrum)
               Forsinkelse, følgeskader, driftstab
               Varens egen beskaffenhed
               Mangelfuld eller uegnet emballage
               Skade forvoldt af strejkende
               Krig og krigslignende begivenheder