Følgende procedurer er nødvendige for en hurtig
og korrekt skadebehandling ved skader i Danmark:

 

FremgangsmådeHvorfor
Undersøg godset ved modtagelsen og noter synlige skader og mangler på fragtbrev/kvittering.
Bekræft reklamationen skriftligt.GIV ALDRIG REN KVITTERING I TILFÆLDE AF SYNLIGE MANGLER/SKADER!Undersøg godset umiddelbart efter modtagelsen for ikke synlige skader/mangler og hold transportøren skriftlig ansvarlig.Reklamationsfrister:

Synlige skader
Ikke synlige skader :Omgående
: Fly = 7 el. 14 dage
Bil/bane = 7 dage
Skib = 3 dage
1: Dokumentation for at skaden er sket under transporten – altså mens forsikringen har været i kraft.2. Sikre regresmuligheden overfor transportøren og derved begrænse skadens størrelse.Forsømmes dette, kan erstatningen nedsættes, evt. helt bortfalde.
Transportørens erstatningspligt bortfalder, hvis fristerne ikke overholdes.
Anmeld omgående evt. skade/mangler til
Transurance A/S:
– 39 15 00 50 (tlf), 39 15 00 59 (fax)
Giver mulighed for hurtig besigtigelse og yde hjælp/vejledning til begrænsning af skaden.
Foretag nødvendige foranstaltninger til begrænsning af skaden. Den forsikrede har pligt hertil.
(Sker det ikke, kan erstatningen evt. nedsættes)
Indsend skriftligt krav bilagt:– faktura for hele forsendelsen
– evt. besigtigelsesrapport
– konnossement og/eller
– fragtbrev: bane/bil/fly
– told-, havne- og pakhuskvittering
– kopi af reklamation overfor transportører
– evt. forsikringspolice/certifikat
Faktura er nødvendig af hensyn til dokumentation af værdien samt udregning af skadens størrelse.Besigtigelsesrapport dokumenterer skadens omfang og art.
Diverse transportdokumenter etc. skal sikre regresmuligheden mod transportøren.Original forsikringspolice/certifikat dokumenterer, hvem der har krav på erstatning.